Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2020 20:52

Karta obstarávania #01/03/2020
Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva

Informácie

ID zákazky
7009
Názov predmetu
Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva
Číslo spisu VO
01/03/2020
Číslo z vestníka VO
69/2020
Číslo z vestníka EU
12156-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
121 061,00 EUR
Hlavný CPV
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku pásovej píly, skracovacej píly, rozmetacej píly a odsávanie 2 pásových píl, rozmetacej a skracovacej píly

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.04.2020 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
LEGNO TRADE s.r.o.
Adresa
Dukelská 837/134
Giraltovce
087 01, Slovenská republika
Procesný garant
Emil Mati
legno.mati@proebiz.com
+421 905515071

Dokumenty

Pásová píla

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
78 590,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skracovacia píla

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 921,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rozmetacia píla

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 875,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Odsávanie 2 pásových píl, skracovacej, romietacej píly

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 675,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy