Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.01.2021 20:00

Karta obstarávania #02/2020_Kysak
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak

Informácie

ID zákazky
7024
Názov predmetu
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak
Číslo spisu VO
02/2020_Kysak
Číslo z vestníka VO
12209 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
157 502,93 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť 4: Knižničný fond

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.04.2020 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Kysak
Adresa
Kysak 146
Kysak
044 81, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5675

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
92 986,37 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 681,87 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 670,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4: Knižničný fond

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 164,53 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
22111000-1 - Knihy pre školy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy