Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 17:49

Karta zákazky #MAGS OVO 47220+47113/2020
Nákup počítača, notebooku a grafického tabletu

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
7070
Názov predmetu
Nákup počítača, notebooku a grafického tabletu
Číslo spisu
MAGS OVO 47220+47113/2020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom výzvy je nákup počítača, notebooku a grafického tabletu.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výzva č. 6 „Nákup počítača, notebooku a grafického tabletu“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.04.2020 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.04.2020 14:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty