Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 20:23

Karta obstarávania #45/20
Dodávky izolačních desek a komponentů souvisejících s izolací

Informácie

ID zákazky
7072
Názov predmetu
Dodávky izolačních desek a komponentů souvisejících s izolací
Číslo spisu
45/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky izolačních desek a komponentů souvisejících s izolací

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky izolačních desek a komponentů souvisejících s izolací dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
15.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty