Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2020 10:10

Karta zákazky #NL DNS 2/2019-5
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E05

Informácie

ID zákazky
7076
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky - Rôzne náhradné diely - električky E05
Číslo spisu VO
NL DNS 2/2019-5
Číslo z vestníka VO
27508-MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487194
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
26 582,78 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov podľa špecifikácie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.04.2020 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Držiak 16 004 015

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
549,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak 16 004 016

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
549,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tiahlo - zostava T6 31 056 001

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 152,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Čerpadlo OK-02-VM, 8 53 3680, OK-01-30T

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
846,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spodná záťažová doska točne 16081

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 006,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

držiak pravý - komplet ND1001

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

držiak ľavý - komlet ND1002

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Unášač pravý komplet ND1003 ELMESY

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
748,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Unášač ľavý komplet ND1004 ELMESY

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
748,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

pastorok čelný 23 096 023

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 534,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

svetlo zadné 2oj vláknové komplet.červen 1571

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
792,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

svetlo obrysové jednovláknové - biele 1573

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
792,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

svetlo smerové jednovlaknové oranž. 1572

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
317,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pieskovač P DE 261 001/A-1000 20 006 580

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
295,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy