Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 16:24

Karta obstarávania #MK/A/2020/12026
Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A

Komunikácia