Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:30

Karta obstarávania #MK/A/2020/12026
Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A

Komunikácia