Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 04:06

Karta obstarávania #MK/A/2020/12026
Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A

Komunikácia