Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2020 20:43

Karta obstarávania #1956/2018
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom - mobiliár

Informácie

ID zákazky
716
Názov predmetu
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom - mobiliár
Číslo spisu VO
1956/2018
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 173,00 EUR
Hlavný CPV
39113600-3 - Lavičky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je revitalizácia vnútroblokových priestorov – oddychová zona Podvršky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia je vybavenie vnútroblokov absentujúcim mobiliárom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
31.08.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty