Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2020 07:38

Karta obstarávania #1967/2018
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – sadové úpravy

Informácie

ID zákazky
717
Názov predmetu
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – sadové úpravy
Číslo spisu VO
1967/2018
Číslo z vestníka VO
11012 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
31 861,94 EUR
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je revitalizácia vnútroblokových priestorov – oddychová zona Podvršky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia doplnenie a regenerácia výsadby zelene a trávnatých plôch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
31.08.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty