Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 15:18

Karta obstarávania #56/20
Dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149)

Komunikácia