Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2022 10:35

Karta obstarávania #56/20
Dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149)

Komunikácia