Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 09:57

Karta obstarávania #56/20
Dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149)

Informácie

ID zákazky
7222
Názov predmetu
Dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149)
Číslo spisu
56/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149)“

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka trolejového drátu 120 mm2 ČSN 42 3001.3 (EN 50149) dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.04.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty