Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.01.2021 21:44

Karta zákazky #DNS2 STAVMAT 2020-002
Stavebný materiál potrebný k výmene výplňových konštrukcií

Informácie

ID zákazky
7275
Názov predmetu
Stavebný materiál potrebný k výmene výplňových konštrukcií
Číslo spisu VO
DNS2 STAVMAT 2020-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
62 862,13 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup stavebných materiálov potrebných k výmene výplňových konštrukcií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.05.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.05.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty