Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.10.2020 02:48

Karta zákazky #NL DNS 3/2019-8
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov_T08

Informácie

ID zákazky
7350
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov_T08
Číslo spisu VO
NL DNS 3/2019-8
Číslo z vestníka VO
27505 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 200-487202
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 000,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na typy trolejbusov: Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.05.2020 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty