Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:54

Karta obstarávania #027/2020/§117
Odstránenie bytového domu Hrebendova 30-32, Luník IX - Košice.

Informácie

ID zákazky
7397
Názov predmetu
Odstránenie bytového domu Hrebendova 30-32, Luník IX - Košice.
Číslo spisu
027/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
120 000,00 EUR
Hlavný CPV
45111100-9 - Demolačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odstránenie bytového domu Hrebendova 30-32, Luník IX - Košice vrátane dopravy a likvidácie odpadu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Odstránenie bytového domu Hrebendova 30-32, Luník IX - Košice - s úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty