Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:00

Karta obstarávania #6641/2018
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome

Informácie

ID zákazky
746
Názov predmetu
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome
Číslo spisu VO
6641/2018
Číslo z vestníka VO
09402-WYT
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
66 666,66 EUR
Hlavný CPV
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
Doplňujúci CPV
45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom Dome – národná kultúrna pamiatka. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
25.07.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Adresa
Nám. SNP 3755/4A
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty