Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2019 10:37

Karta zákazky #DNS/VO3
Dodanie hliníkových profilov

Informácie

ID zákazky
760
Názov predmetu
Dodanie hliníkových profilov
Číslo spisu VO
DNS/VO3
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
54 690,00 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie Al profilov vrátane zabezpečenia výroby matríc potrebných pre dodanie Al profilov.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Súčasťou opisu predmetu zákazky je aj Statický posudok (Príloha č. 3), ktorý definuje o aký hliníkový profil má ísť. Súčasťou statického posudku sú technické parametre k výrobe matríc. Samotný návrh matríc je v posudku znázornený aj graficky s kótami. Uchádzač je pri predkladaní ponúk povinný vziať do úvahy informácie uvedené v statickom posudku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
27.07.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty