Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 03:22

Karta obstarávania #017-I/2020/§117
Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
7607
Názov predmetu
Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
017-I/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
44316400-2 - Železný tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky podľa potrieb objednávateľa v priebehu r.2020 resp. do vyčerpania finančného limitu 15.000 Eur bez DPH. Nakoľko nebola predložená ani jedna ponuka predmetná zákazka bola zrušená.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty