Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.08.2022 16:32

Karta obstarávania #030/2020/§117
Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia