Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.06.2023 00:00

Karta obstarávania #030/2020/§117
Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia