Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:35

Karta obstarávania #030/2020/§117
Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
7610
Názov predmetu
Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
030/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
44111900-0 - Keramické dlaždice
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky podľa potrieb objednávateľa v priebehu r. 2020 resp. do vyčerpania fin. limitu 10.000 EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty