Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.08.2022 15:27

Karta obstarávania #031/2020/§117
Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika.

Komunikácia