Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.07.2021 13:34

Karta obstarávania #031/2020/§117
Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika.

Komunikácia