Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:44

Karta obstarávania #031/2020/§117
Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika.

Informácie

ID zákazky
7741
Názov predmetu
Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika.
Číslo spisu
031/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 000,00 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika v lehote do 31.12.2022.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika v lehote do 31.12.2022. Zmluvu o poskytovaní služieb predloží uchádzač ako súčasť ponuky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty