Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 20:48

Karta obstarávania #1-2020- LK
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb

Komunikácia