Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 00:06

Karta obstarávania #1-2020- LK
Dodanie a prevádzkovanie komplexného riešenia VoIP telefónnych služieb

Komunikácia