Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 04:04

Karta obstarávania #TSK32
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Velčice

Informácie

ID zákazky
7848
Názov predmetu
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Velčice
Číslo spisu
TSK32
Číslo z vestníka VO
22713 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
597 372,19 EUR
Hlavný CPV
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami, existujúci objekt rodinného domu bude
zbúraný. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2020 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.08.2020 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty