Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 13:39

Karta obstarávania #ŠA/2020/07
Dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800

Informácie

ID zákazky
7907
Názov predmetu
Dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800
Číslo spisu VO
ŠA/2020/07
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 270 000,00 Kč
Hlavný CPV
33694000-1 - Diagnostické činidlá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800.

Stručný opis obstarávania

Veřejná zakázka se vypisuje na období 12 měsíců.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800.
Předpokládaný počet provedených vyšetření za rok: 2 800

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.07.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Adresa
Strážovská 1247/22
Kyjov
697 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Šafářová
safarova.eva@nemkyj.cz
+420 606777662
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

Dokumenty