Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 14:35

Karta obstarávania #109/20
Dodávka páskové knihovny

Informácie

ID zákazky
7911
Názov predmetu
Dodávka páskové knihovny
Číslo spisu VO
109/20
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka páskové knihovny

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění zakázky je dodávka páskové knihovny, a to včetně instalace a konfigurace dodávaných komponent. Součástí předmětu plnění je také dodávka zálohovacích médií, čistících pásek a poskytování služeb servisní podpory od výrobce zařízení na uvedenou knihovnu. Předmět plnění je blíže specifikovaný v příloze č. 1 této poptávkové dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty