Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.10.2020 23:38

Karta zákazky #MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-003
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Inovecká 28-38

Informácie

ID zákazky
7978
Názov predmetu
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Inovecká 28-38
Kategória DNS
2. kategória: ostatné zákazky
Číslo spisu VO
MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
134 596,56 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Kompletná rekonštrukcia vnútrobloku na ulici Inovecká 28-38. Súčasťou projektu je prekládka NN a odvodnenie zaústené do kanalizácie. Projekt uvažuje s tým, že konštrukcia vozovky je dostatočná a uvažuje len s výmenou krytu. Po skúsenostiach s ostatných vnútroblokoch na Inoveckej a obhliadke miesta v rámci výkazu výmer uvažujeme s kompletným budovaním konštrukcie cesty. Výkaz výmer uvažuje taktiež zo zámenou asfaltového povrchu na chodníkoch za zámkovú dlažbu. Ostatné skutočnosti vo výkaze výmer sú totožné s projektovou dokumentáciou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty