Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 02:18

Karta zákazky #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 1

Táto zákazka je súčasťou DNS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
802
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 1
Číslo spisu VO
07109/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
94 615,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
06.08.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
974 96, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty