Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 08:41

Karta DNS #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
678
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu
Číslo spisu
07109/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
8470-MUT zo dňa 20.06.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 115-261104
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
9 680 623,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej len "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku zemného plynu, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
17.07.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Zákazky