Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 17:24

Karta obstarávania #045/2020/VO - §117
Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice

Komunikácia