Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:51

Karta obstarávania #045/2020/VO - §117
Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice

Informácie

ID zákazky
8094
Názov predmetu
Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice
Číslo spisu
045/2020/VO - §117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
61 535,55 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená ZoD za účelom dodania predmetu zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty