Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 09:52

Karta obstarávania #194/2020
Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete

Informácie

ID zákazky
8117
Názov predmetu
Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete
Číslo spisu
194/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 833,33 EUR
Hlavný CPV
72700000-7 - Služby pre počítačové siete
Doplňujúci CPV
72222000-7 - Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie
72222300-0 - Služby informačných technológií
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
48214000-1 - Softvérový balík pre sieťové operačné systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zmluvy budú špecializované služby a činnosti správy, údržby a rozvoja na IT infraštruktúre objednávateľa na obdobie 24 mesiacov formou mesačného paušálu.
Cieľom je zabezpečiť bezporuchový chod počítačovej siete /minimalizácia výpadkov servera a počítačovej siete/ organizačných zložiek Psychosociálneho centra a jeho organizačných zložiek, ktorými sú:
- Psychosociálne centrum - sídlo, Löfflerova 2, 040 01 Košice
- Zariadenie núdzového bývania, Útulok, Adlerova 4, 040 22 Košice
- Komunitné centrum, Adlerova 4, 040 22 Košice
- PSC-Pobočka , Južná trieda 23 a 27, 040 01 Košice
- Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté FO, Pollova 18, 040 18 Košice- Krásna

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://pscentrum.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie/profil/

Dokumenty