Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.01.2022 08:33

Karta obstarávania #MK/A/2020/14966
Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Informácie

ID zákazky
8144
Názov predmetu
Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
Číslo spisu
MK/A/2020/14966
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
86 658,56 EUR
Hlavný CPV
44112100-9 - Prístrešky/kryty
Doplňujúci CPV
45112400-9 - Výkopové práce
45262310-7 - Železobetonárske práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45262680-1 - Zváranie
45442120-4 - Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice vo vybraných záujmových lokalitách: ul. Ružínska, Staničné námestie, ul. Protifašistických bojovníkov a ul. Trebišovská. Prístrešky na parkovanie bicyklov, Servisné stojany - prístupy ku stojanom, Spevnené plochy pred prístreškami. Ide o 4 stavebné objekty: SO 01- Magistrát mesta Košice SO 02- Staničné námestie SO 03- Krytá mestská plaváreň Košice SO 04- Základná škola Trebišovská.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Martin Vasko
martin.vasko@kosice.sk
+421 556419320

Dokumenty