Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 02:34

Karta DNS #2553/2020
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Informácie

ID zákazky
8170
Názov predmetu
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Číslo spisu
2553/2020
Číslo z vestníka VO
26458 - MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 139-342365
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 300 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32400000-7 - Siete
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
17.08.2020 10:30:00
Doba trvania DNS
08.02.2021 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Počítače, notebooky a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlačiarne, scanovacie zariadenia a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servery a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

IKT periférie a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Náhradné diely na IKT zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Aktívne sieťové prvky a príslušenstvo

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
32400000-7 - Siete
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky