Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.12.2022 17:00

Karta obstarávania #052/2020/§117
Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Hronská 7, Košice.

Komunikácia