Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.08.2022 15:44

Karta obstarávania #035/2020/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Komunikácia