Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 09:43

Karta obstarávania #035/2020/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Komunikácia