Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 17:28

Karta obstarávania #035/2020/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Komunikácia