Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:02

Karta obstarávania #035/2020/§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Informácie

ID zákazky
8194
Názov predmetu
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V.
Číslo spisu
035/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
65 000,00 EUR
Hlavný CPV
71631300-3 - Technická inšpekcia budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služby na požadovaný predmet zákazky na dobu 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 65.000 Eur bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty