Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 19:50

Karta obstarávania #48/2020/VO-§117
Oprava podlahy chodby v objekte MŠ Muškátová 7, Košice

Komunikácia