Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:57

Karta obstarávania #48/2020/VO-§117
Oprava podlahy chodby v objekte MŠ Muškátová 7, Košice

Informácie

ID zákazky
8198
Názov predmetu
Oprava podlahy chodby v objekte MŠ Muškátová 7, Košice
Číslo spisu
48/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 700,00 EUR
Hlavný CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava podlahy chodby výmenou PVC v objekte MŠ Muškátová 7, Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka za účelom uskutočnenia stavebných prác v súlade s predmetom zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty