Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 14:16

Karta obstarávania #MK/C/2020/00641
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Komunikácia