Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 10:13

Karta obstarávania #MK/C/2020/00641
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Komunikácia