Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:01

Karta obstarávania #MK/C/2020/00641
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Informácie

ID zákazky
8240
Názov predmetu
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
Číslo spisu
MK/C/2020/00641
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71400000-2 - Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Cieľom projektu je transformácia územia v širšom centre Košíc o dĺžke 1,7 kilometra a rozlohe 14 hektárov na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvorí podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.
Web stránka súťaže: https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/

The objective of the project is to transform a 14 hectares' area in the wider center of Košice with a length of 1.7 kilometers into an important urban recreational element with a watercourse, which will create conditions for biodiversity development and maintenance in urban conditions.
Competition web page: https://mlynskynahon.sk/landscape-urban-competition/

Termíny

Predloženie dokladov do prvej etapy
26.08.2020 15:00:00
Zaslanie finálneho riešenia súťažného návrhu
01.12.2020 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. arch. Martin Richnavský
martin.richnavsky@kosice.sk
+421 556419464

Dokumenty