Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 01:55

Karta obstarávania #MK/C/2020/00641
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Komunikácia