Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:53

Karta obstarávania #MK/C/2020/00641
Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Komunikácia