Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:20

Karta obstarávania #HaMi 21/2020
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora

Informácie

ID zákazky
8284
Názov predmetu
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora
Číslo spisu
HaMi 21/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 289,80 EUR
Hlavný CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Doplňujúci CPV
50532400-7 - Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
32540000-0 - Rozvádzače
32541000-7 - Zariadenie rozvádzača
31213000-2 - Rozvodné zariadenia
31213400-6 - Rozvodné systémy
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
71632000-7 - Technické skúšky
72611000-6 - Technické počítačové podporné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému Turbogenerátora

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

V režime obstarávateľ, Rámcová zmluva na 24 mesiacov

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.08.2020 11:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty