Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.08.2020 10:12

Karta obstarávania #17/2020
Město Bruntál - Nákup notebooků 2020

Informácie

ID zákazky
8294
Názov predmetu
Město Bruntál - Nákup notebooků 2020
Číslo spisu VO
17/2020
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
456 000,00 Kč
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Nákup notebooků 2020

Stručný opis obstarávania

Pořízení 25ks Notebooků I. a 2ks Notebooků II. specifikovaných v Příloze č. 5 ZD – Technická specifikace. Předmět veřejné zakázky bude využit pro kancelářský provoz a práci zastupitelů.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
19.08.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty