Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.08.2022 16:57

Karta obstarávania #034-I/2020/§117
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia