Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 19:02

Karta obstarávania #034-I/2020/§117
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia