Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:57

Karta obstarávania #034-I/2020/§117
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8329
Názov predmetu
Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
034-I/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
44 000,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o. vrátane dopravy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb na dobu 24 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 44.000 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.08.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty