Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 11:15

Karta zákazky #DNS/VO4
Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov

Informácie

ID zákazky
835
Názov predmetu
Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov
Číslo spisu VO
DNS/VO4
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
67 481,00 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je zverejnený v časti Dokumenty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty