Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 11:00

Karta zákazky #DNS/VO5
Dodanie bežného spotrebného stavebného materiálu

Informácie

ID zákazky
836
Názov predmetu
Dodanie bežného spotrebného stavebného materiálu
Číslo spisu VO
DNS/VO5
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
236 832,00 EUR
Hlavný CPV
44110000-4 - Konštrukčné materiály
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie rôznych bežných stavebných spotrebných materiálov podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je zverejnený v časti Dokumenty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty