Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.08.2018 18:42

Karta obstarávania #S/13634/OVO/2018
Hemostyptické prostriedky skupiny 3

Informácie

ID zákazky
849
Názov predmetu
Hemostyptické prostriedky skupiny 3
Číslo spisu VO
S/13634/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 798.72 EUR
Hlavný CPV
33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Hemostyptické prostriedky na zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
16.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty