Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2019 11:29

Karta obstarávania #S/13634/OVO/2018
Hemostyptické prostriedky skupiny 3

Informácie

ID zákazky
849
Názov predmetu
Hemostyptické prostriedky skupiny 3
Číslo spisu VO
S/13634/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 798,72 EUR
Hlavný CPV
33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Hemostyptické prostriedky na zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
16.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty